• Pěstování plodin je zaměřeno hlavně na obiloviny

  • Chov českého strakatého skotu

  • Přeprava turistů na koněbusech

  • Výroba plastových boudek pro telata

Rostlinná výroba

●  hlavní zaměření na obiloviny a řepku
●  trávy na semeno, kukuřice
●  více informací...

Živočišná výroba

●  chov českého strakatého skotu
●  chov ovcí a koní (agroturistika)
●  více informací...

Kovovýroba

●  výroba korečků pro svislé dopravníky
●  výroba plastových boudek pro telata
●  více informací...

Profil společnosti


Pozvánka na valnou hromadu (dokument PDF)


Společnost ZEMSPOL a.s. Sloup působí v oblasti Drahanské vrchoviny převážně v severní části Moravského krasu.

Nadmořská výška v dané oblasti je 450 až 550 metrů. Jedná se spíše o sušší lokalitu.

Největší rozsah činností

●  pěstování přírodně a ekonomicky vhodných zemědělských plodin
●  chov hovězího dobytka
●  kovovýroba
●  kooperace a služby mechanizací
●  nákladní doprava
●  opravárenství
●  jezdecká turistika


Projekty

Modernizace dojírny a vitalita Šošůvka (dokument PDF)

Výsledkem projektu je zlepšení produktivity, reprodukce a zdravotního stavu dojnic. Realizací projektu došlo rovněž k vytvoření lepšího pracovního prostředí pro obsluhu. Pořízená technologie je energeticky méně náročná a s dobrou dostupností náhradních dílů a servisu.


Rekonstrukce centrálního hnojiště (dokument PDF)

Zrekonstruovaná podlaha umožňuje lepší pohyb a práci mobilní techniky.